2013-04-09

Food for Thought

"Vilken lycka att förföljas av plikter. De små pliktuppfyllelsernas glädje, de små pliktuppfyllelsernas fara. De fungerar som växelmynt i tillvarons parkeringsautomat. Man skaffar sig anstånd."

"What happiness, to be pursued by obligations. The joy of the small fulfilments of one´s duty, the dangers of the small fulfilments of one´s duty. They are the token coins for life´s parking meter, buying oneself respite."

Marianne Höök, journalist (1918-1970)

No comments:

Post a Comment